miercuri, 18 aprilie 2018

Istoria

Corneliu Zelea Codreanu - Pentru Legionari:

"Mişcarea Legionară are la bază acea stare de spirit, acea stare de înaltă conştiinţă naţională, care, mai devreme sau mai târziu, se întinde
până la periferiile organismului naţional.
Este o stare de lumină interioară. Aceea ce odinioară era zăcământ
instinctiv al neamului, în aceste momente se reflectează în
conştiinţe, creând o stare de unanimă iluminaţie, întâlnită numai în
marile experienţe religioase. Această stare, pe drept s-ar putea numi
o stare de ecumenicitate naţională.
Un popor în întregimea lui ajunge la conştiinţa de sine, la conştiinţa
rostului său şi a destinului său în lume.
[...]
Pe aceste fundamente sufleteşti se crează doctrină, program, statut,
uniformă, acţiune, toate deopotrivă, nu ca elemente accesorii, ci ca
elemente care fixează conţinutul spiritual al mişcării, dându-i o
formă unitară, îl menţin în conştiinţa oamenilor şi îl poartă spre
înfăptuire şi biruinţă."
Fotografie

Niciun comentariu: